Τηλέφωνο: 2310 263 545 | E-mail: amourati@otenet.gr

Ανδρέας Μουρατίδης

Κοιλιοπλαστική

  • Ένδειξη: η περίσσεια του λίπους και του δέρματος στην κοιλιακή χώρα (κρεμάμενη κοιλιά)
  • Εκτελείται αφαίρεση του λίπους και δέρματος που περισσεύει, κάτω από τον ομφαλό, αποκατάσταση των χαλαρωμένων κοιλιακών μυών εάν χρειάζεται.
  • Η θέση της τομής ευρίσκεται στην περιοχή του εφηβαίου και είναι οριζόντια. Καλυτερεύει συνεχώς για διάστημα πάνω από ένα χρόνο.
  • Mini κοιλιοπλαστική: Λιποαναρρόφηση του κοιλιακού λίπους και μικρή τομή του δέρματος στο εφήβαιο
  • Όταν υπάρχει μόνο αύξηση του λίπους, εκτελείται λιποαναρρόφηση.
  • Γίνεται με ήπια νάρκωση και ανάλογα το πρόβλημα μπορεί να χρειασθεί το πολύ ημερήσια νοσηλεία.
ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Περισσότερες ...