Τηλέφωνο: 2310 263 545 | E-mail: amourati@otenet.gr

Ανδρέας Μουρατίδης

Τατουάζ

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι οι ακόλουθοι:
  • LASER
  • Δερμοαπόξεση
  • Αφαίρεση με μεθόδους Πλαστικής Χειρουργικής.

Αναλογα το μέγεθος ,τα χρώματα,το βάθος του τατουάζ και σε ποια περιοχή του σώματος ευρίσκεται, επιλέγεται η κατάλληλη τεχνική η συνδυασμός τεχνικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρειασθούν περισσότερες της μιας συνεδρίες για να αποφύγουμε την δημιουργία προβλημάτων στο δέρμα.

 


ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Περισσότερες ...