Τηλέφωνο: 2310 263 545 | E-mail: amourati@otenet.gr

Ανδρέας Μουρατίδης

Ρινοπλαστική

Ρινοπλαστική: Διορθώνει τις ατέλειες και δυσμορφίες της ρινός, που υπήρχαν είτε εκ γενετής είτε μετά από ατύχημα, αποκαθιστώντας την αρμονία του προσώπου.

Με την ρινοπλαστική μπορούμε να αλλάξουμε:

  • το μέγεθος της ρινός σε σχέση με τις διαστάσεις του προσώπου
  • το προφίλ της ρινός διορθώνοντας τον ρινικό ήβο (καμπούρα) της ράχης της ρινός
  • την κορυφή της ρινός
  • το μέγεθος των ρουθουνιών
  • την ασυμμετρία της ρινός
  • μπορεί να συνδυασθεί με διόρθωση και του ρινικού διαφράγματος .Η αφαίρεση του σκολιού τμήματος του διαφράγματος και ο ευθειασμός του, διευκολύνουν πολύ την αναπνοή. Επίσης μία ¨στραβή¨μύτη μπορεί να διορθωθεί αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας,εάν χρειασθεί,χόνδρινα μοσχευματα από το ίδιο το άτομο.

 

Η ρινοπλαστική μπορεί να γίνει με κλειστή ή με ανοικτή μέθοδο ανάλογα το πρόβλημα που υπάρχει. Οι τομές δεν φαίνονται καθόλου διότι ευρίσκονται εντός των ρουθουνιών.

Μετεγχειρητικά υπάρχει νάρθηκας για μία εβδομάδα και οίδημα και εκχυμώσεις για 5 ημέρες. Το αποτέλεσμα είναι εμφανές μετά από 10 ημέρες και βελτιώνεται για χρονικό διάστημα μέχρι και ενός χρόνου.

 

Διάφραγμα Μύτης
ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Περισσότερες ...